ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ําแห่งดูไบ” เป็นน้ําพุเต้นระบําที่สวยงาม วิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความ ทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ําของแม่น้ําCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ ดื่มด่ํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ ตกดิน และมื้อค่ําสุดพิเศษ!!! แบบบาร์บิคิวอาหรับ ‪#‎โดยสายการบิน‬ Emirates 
‪#‎พีเรียดเดียวเท่านั้น‬ วันนี้ ถึง 2 ธันวาคม 2559
‪#‎ราคาเริ่มต้นเพียง‬ 31,900 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่
Line : @royalthaitravel
โทร : 099-078-7223
: 089-996-5166
ทัวร์ยุโรปเส้นทางอื่นๆ คลิกเลยhttps://www.facebook.com/Royalthai-Travel-1589661847998850/…

DEPARTURE/RETURN LOCATION  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T
DEPARTURE TIME เดินทางออกจากสนามบิน 13:00 น
RETURN TIME กลับถึงกรุงเทพ 08:00 น.
WEAR สวยที่สุด
INCLUDED
ไกด์ทัวร์ อาหาร
ที่พัก รถบัสติดแอร์
free wifi ภาพยนตร์
NOT INCLUDED
Hiking equipment
Guide gratuity

Fusce. Convallis morbi cubilia adipiscing. Sed aenean. Ac auctor, convallis parturient commodo parturient cum id eros curae; convallis. Hymenaeos non augue fusce habitasse consequat vitae libero nullam ac porttitor vulputate pulvinar sociis nullam. Netus porta primis. Volutpat conubia libero sociis quis. Sociosqu eros mattis.

 

 

1

วันที่ 1 : ออกเดินทาง

 • 13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอย ต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK377***คณะ เดินทางเดือน พฤศจิกายนเป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 16.00 น. และถึง ดูไบเวลา 19.55 น.
 • เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรือเทียบเท่า
2

วันที่ 2 : กรุงอาบูดาบี้ – Grand Mosque – Emirates Palace – Ferrari World – ดูไบ – ขึ้นตึก Burj Khalifa

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นําท่านเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี้ (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัว เมืองที่ทันสมัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • นําท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็น แบรนด์เฟอร์รารี่ จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช
 • จากนั้นนําท่านสู่ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน
 • ท่านจะได้ชมการแสดง “น้ำพุแห่งดูไบ” เป็น น้ําพุเต้นระบําอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็นศูนย์กลางของ นครดูไบ
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

3

วันที่ 3 : ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – Mall of the Emirates – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนําท่านผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับ พระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่
 • แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก
 • จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็น ตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 • หลังอาหารกลางวัน นําท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มี โรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย
 • นําท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)
 • ค่ํา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัส ชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บ ไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ
 • และนํากลับสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรือเทียบเท่า

4

วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ล่องเรือ Abra Ride – ตลาดทอง – รถไฟ Monorail – Atlantis The Palm – สนามบิน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย ที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970
 • นําท่านนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทาง วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ําของแม่น้ำ Creek
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • นําท่านขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู้ The Palm Project
 • เดินทางสู่สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน Duty Free เพลิดเพลินกับ สินค้าแบรนด์เนม และน้ําหอมยี่ห้อดังมากมาย
 • 22.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK374

5

วันที่ 5 : เดินทางกลับ

 • 08.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิ์ภาพ
00
1grand-mosque
2ferrari-world
3dubai-mall
4dubai-fountain
5burj-khalifa
6medinat-jumeirah-souk
7dune-safari
8dubai-museum
9abra-ride
10the-palm-project

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating