ทริปสุดพิเศษ…ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด
จัดเต็มกันเลย 3 วัน 2 คืน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งชีเหมินติง และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
‪#‎โดยสายการบิน‬ Thai Airways 
‪#‎ราคาเริ่มต้นเพียง‬ 19,900 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่
Line : @royalthaitravel
โทร : 099-078-7223
: 089-996-5166
: 087-800-9002
ทัวร์ยุโรปเส้นทางอื่นๆ คลิกเลย https://www.facebook.com/Royalthai-Travel-1589661847998850/…

DEPARTURE/RETURN LOCATION ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
DEPARTURE TIME 05.00 น.
RETURN TIME 22:50 น.
WEAR อิสระ
INCLUDED
อาหารบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
ไกด์ทัวร์ โรงแรม
wi-fi ที่พัก
NOT INCLUDED
Hiking equipment
Guide gratuity

Fusce. Convallis morbi cubilia adipiscing. Sed aenean. Ac auctor, convallis parturient commodo parturient cum id eros curae; convallis. Hymenaeos non augue fusce habitasse consequat vitae libero nullam ac porttitor vulputate pulvinar sociis nullam. Netus porta primis. Volutpat conubia libero sociis quis. Sociosqu eros mattis.

 

 

1

วันที่ 1 : ออกเดินทาง

 • ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
 • เถาหยวน – เมืองไทจง
 • หมู่บ ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์
  มาร์เก็ต

2

วันที่ 2 : ท่องเที่ยวที่

 • ไทจง – วัดจงไถ่ถาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซ าจั๋ง
 • วัดเหวินอู่ – ไทเป – ซี
  เหมินติง

3

วันที่ 3 : ท่องเที่ยวที่

 • พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชนั้ 89) – ท่าอากาศยาน
  เถาหยวน
 • สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

Print

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating